Välkommen till TailorArch

TailorArch har många strängar på sin lyra, en är web-plattformen WordPress.

tailorarch.com kör på WordPress plattformen med ett barn tema (child theme) som ärver från standardtemat Twenty seventeen. Detta är en perfekt startplatta att bygga vidare på, styla utseende, utveckla önskad funktionalitet. Fantasin är det som sätter gränserna, CMS, Blog, Web-shop … Eller bygg något helt annat på “WordPress core”, en hel infrastruktur för web-applikationer med API:er ingår.

Mer om WordPress kan hittas via länkar i sidfoten. Det går också fint att kontakta TailorArch.

Om TailorArch

Nä, tailorarch.com är ingen utpräglad seglings-site men segling är ett stort intresse och källa till inspiration som visar sig här och där. TailorArch “syr ihop” människor och IT enligt:

“Teknik (IT) är delar bland andra delar i en helhet som ska snurra i harmoni”. Det vill säga: Nya eller förändrade tekniska komponenter kan ge goda effekter, lära nytt eller förändra beteende som person/organisation kan också ge goda effekter. För framgång bör vi beakta och hantera båda aspekterna. Vad innebär då det egentligen?

tailorarch.com och sub-siter ska även erbjuda plattform för framtagning och demo av intressenters behov och önskemål. Ingenjörskonsten tailoring är stark inspiration som metodik styrd av pragmatism, läs “skräddarsydd arkitektur”.

Open source är ytterligare en källa för inspiration, TailorArch använder och promotar open source. Open source står för kunskapsdelning och fri användning*. En möjliggörare för liten såväl som stor om man vill “titta utanför boxen”.

Intresserad, nyfiken? Kontakta Richard på TailorArch.

* Vad är open source.