Om TailorArch

Nä, tailorarch.com är ingen seglings-site men segling är ett stort intresse och källa till inspiration som visar sig här och där. TailorArch har intresse och kompetens inom IT och datorteknik som en grundsten.

Open source är ytterligare en källa för inspiration, TailorArch använder och promotar open source*. Open source står för kunskapsdelning och fri användning. En möjliggörare för den som vill ”titta utanför boxen” i lärande och utveckling.

TailorArch inspireras av ingenjörskonsten tailoring som metodik styrd av pragmatism, läs ”skräddarsydd arkitektur”.

Intresserad, nyfiken? Kontakta Richard på TailorArch.

* Vad är open source.